Módosultak a gépjárművezetés képzés szabályai


Több ponton is módosultak a gépjárművezetés képzés szabályai, a változások egy része már fél éve érvényben is van. Lényeges, hogy minden autósiskola kellően és írásban, sőt ellenőrizhetően dokumentáltan értesítse és tájékoztassa ügyfeleit ezekről a változásokról. Az orvosi vizsgálat az alkalmasság igazolására ez után is szükséges lesz azzal a különbséggel, hogy ennek bemutatása nem a beiratkozás feltétele, hanem a vizsgálatot az elméleti vizsgára történő bejelentkezés időpontjáig kell elvégeztetni.


A gyakorlati vezetés terén a kötelező óraszámok változatlanok, azonban a szabályozás most már előír kötelezően teljesítendő minimum kilométert, melyet mindenképpen meg kell tenni a vizsgára való jogosultsághoz.

Szintén feltétel marad a jogosítvány megszerzése szempontjából, hogy az illetőnek igazolnia kell az általános iskolai végzettség meglétét, de erre sem a beiratkozáskor kell, hogy sor kerüljön, hanem a vizsga megtörténtéről szóló igazolás kiadásáig. A vizsgázónak tehát ez időpontig módja van a bizonyítvány eredetijét bemutatni a közlekedési hatóságnál.

Módosultak a gépjárművezetés képzés szabályai és ezen belül változás állt be abban a pontban is, hogy a beiratkozás időpontjától számítva, illetve az elméleti oktatás első napjához képest egy éven belül az elméleti vizsgát le kell tenni, és ehhez a dátumhoz képest maximum két év áll rendelkezésre a sikeres forgalmi vizsga letételére. Amennyiben valaki ezekből a határidőkből kicsúszik, azzal kell számolnia, hogy a befizetett pénze elvész és amennyiben jogosítványt kíván szerezni, újra kell kezdenie az egészet.

A motoros kategóriát illetően annyi változás történt, hogy amikor valaki egy bizonyos kategóriában megszerzett jogosítvánnyal két éven belül egy másik, új motoros kategóriában kíván vizsgázni, akkor az elméleti oktatástól és vizsgától eltekintenek. Ha azonban két év elteltével kíván valaki új motoros kategóriában vizsgát tenni, akkor figyelembe véve a hosszabb tapasztalatot, az első kategóriához képest kevesebb gyakorlati órával mehet vizsgára. Változás még, hogy a jövőben az AM kategóriát illetően is be fog kerülni a korlátozás a jogosítványba akkor, hogyha az illető bármelyik gépjárművezetői vizsgáját olyan járművön tette le, amely automata sebességváltóval rendelkezett.