Mi is az a KRESZ?


A KRESZ mozaikszó nem más, mint a Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása meghatározás rövidítése. A szó mögötti tartalom egy olyan rendelet, szabályok gyűjteménye, mely a magyarországi közúti és közforgalom elől nem elzárt magánutakon történő közlekedést hivatott szabályozni. Alapvetően a KRESZ szabályok az országok legtöbbjében azonosak, de legalábbis nagyon nagy részben hasonlítanak egymáshoz.


A közutakon folyó forgalmi rend szabályozása már a XIX. században körvonalazódott. Magyarországon első ízben erre vonatkozó belügyminiszteri rendelet 1910-ben került kiadásra. A szabályozás igen szigorú volt, a megengedett sebesség igen alacsony szinten volt meghatározva, így még a 1910-es rendeletben is 25 km/h sebesség volt a megengedett. 1931-ben egy módosítással az autóbuszok számára kitolták a sebességhatárt 40 km/h-ra az addigi 12 km/ helyett lakott területen abban az esetben, ha az útviszonyok ezt megengedték, majd a buszokra vonatkozóan ezt a maximum sebességet 1954-ben 60 km/h-ban határozták meg. Érdekes módon a személygépkocsik sebességkorlátozásáról nem szólt a rendelkezés, erre vonatkozóan 1974-től, az irányadó KRESZ alapján autópályán a személyautóknak 120 km/h, egyéb utakon pedig 100 km/ lett megszabva.

Nagy hangsúlyt fektettek már a 1920-as években is arra, hogy hogyan lehet ellensúlyozni és minimálisra csökkenteni a közúti közlekedés okozta környezeti ártalmakat, a különféle veszélyeket, így például elsőként 1926-ban jelent meg az a rendelet, amely az utcai forgalom során a gyermekek védelmét szolgálta.

A két világháború közötti időszakban igen nagy változás lépett be a forgalmi rend változását illetően, mégpedig a jobbra tartás bevezetésével. 1941-ben került ez a jobbra hajtás rendelettel bevezetésre, először a vidéki városokban, majd pár hónapra rá Budapesten is. Ezzel egy időben megkezdődött a fővárosban az új közlekedési rendszer bevezetése, ami persze nem ment hirtelen, hiszen sok alapfeltételt kellett ehhez teljesíteni, mint például a megállóhelyek átépítése, a megfelelő infrastruktúra megépítése, az autóbuszok átalakítása, és főként nem utolsó sorban a jelzőlámpa rendszer átalakítása.

Manapság amikor meg akarjuk határozni, hogy mi is az a KRESZ, az alapfogalmak terén nyilván nincs nagy változás, csak éppen az ide vonatkozó rendeletek, jogszabályok, melyek óriási és folyamatos változáson mentek és mennek ma is keresztül.